İlkokul genel eğitim sınıflarında yer alan özel gereksinimli öğrencilerin dil becerilerini destekleme ve problem davranışları ile başetmede ilkokul öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim çevrimiçi platformunu hazırlamak ve etkililiğini sınamak olan bu proje ilkokul genel eğitim ortamlarında yer alan özel gereksinimli öğrenciler, bu öğrencilerin dil/iletişim becerileri ve problem davranışları ve bu öğrenciler ile çalışan sınıf öğretmenlerini kapsamaktadır.

Tüm modülleri görmek için şimdi tıklayın.

MODÜLLER

PROBLEM DAVRANIŞLAR

Problem davranışlar gerek özel gereksinimli gerekse tipik gelişim gösteren öğrencilerde gözleyebildiğimiz, sıklık ve süresine bağlı olarak genellikle sınıf atmosferini, akran iletişimini ve öğretmenlerin öğretime ayıracağı zamanı olumsuz yönde etkileyen davranışlar olmakla birlikte araştırmalar da genel eğitim ortamlarında öğretmenlerin en sık güçlük yaşadıkları konular arasında yer aldığını göstermektedir.

Projemizde "PROBLEM DAVRANIŞLAR MODÜLÜ"nde  literatür ve odak grup görüşmeleri temelinde aşağıdaki bölümler broşürler ve videolar yer almaktadır:

BÖLÜM 1: Problem Davranışları Anlamak

BÖLÜM 2: Pekiştireçlerin Gücü

BÖLÜM 3: Problem Davranışların Azaltılmasında Kullanılan Öncüllere Dayalı Uygulamalar

BÖLÜM 4: Problem Davranışların Azaltılmasında Kullanılan Sonuçlara Dayalı UygulamalarDİL ve KONUŞMA

İletişim en basit anlatımla ileti/mesaj değiş tokuşudur. Bu ileti/mesaj ise duygular, düşünceler, haber, yorum vb. olabilir. İletişim, en az iki kişi arasında gerçekleşen bir süreçtir. İletişimi başlatan kişi bir amaç doğrultusunda bir mesaj hazırlar ve bu mesajını karşısındaki kişiye aktarır ve sonrasında da bu mesaja ilişkin dönüt bekler, hedef birey de bu mesajı alır, algılar ve dönüt verir. 

"DİL VE KONUŞMA MODÜLÜ"nde projemizdeki literatür ve odak grup görüşmeleri temelinde aşağıdaki bölümler broşürler ve videolar yer almaktadır:

BÖLÜM 1: İletişim, Dil ve Konuşma

BÖLÜM 2: Konuşma Sesi Bozuklukları

BÖLÜM 3: Konuşmada Akıcılık Bozukluğu: Kekemelik

BÖLÜM 4: Otizm Spektrum Bozukluğu: İletişim ve Dil Özellikleri

BÖLÜM 5: Zihin Yetersizliği: Dil Özellikleri

BÖLÜM 6: Dil Becerilerinin Desteklenmesi
PROJE ÇIKTILARI

  • Kılavuz Kitapçıklar

    Özel gereksinimli öğrencilerin dil becerilerini destekleme ve problem davranışları ile başetmede ilkokul öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine yönelik kılavuz kitapçıklar

  • Bilgilendirici Videolar

    Özel gereksinimli öğrencilerin dil becerilerini destekleme ve problem davranışları ile başetmede ilkokul öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine yönelik bilgilendirici videolar

  • Çevrimiçi Platform

    İlkokul öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan kitapçıklar ve videoları kapsayan modüler mesleki gelişim programına dönüştürülmüş çevrimiçi platform